Veien til våtromssertifikat - Grunnmodul og Fagmodul (Modul A)

Målgruppe
Personer med svennebrev / fagbrev eller med praksis som kan godkjennes av yrkesopplæringsnemdene for oppmelding til fag/svenneprøve innenfor fagene betong - og murer, byggtapetserer, maler, taktekker, rørlegger, elektro, tømrer og blikkenslager.

Forkunnskaper
Ingen spesielle ut over det som fremgår av Målgruppe over.

Målet med kurset
Etter gjennomført modul skal deltakerne kunne

 • Kunne bruke BVN i praktisk arbeid (via internett på mobil/nettbrett eller pc)
 • Ha fått forståelse av hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid ved oppbygging av våtrom.
 • Vite hvilke krav BVN stiller til planlegging og prosjektering.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller vedrørende koordinering av aktørene.
 • På overordnet nivå og detaljnivå kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike fag mht utførelse.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike installasjoner.
 • Vite hvilke godkjenningsordninger som er sentral i forbindelse med våtrom
 • Vite hvilke krav BVN stiller til kontroll generelt og fukt spesielt
 • Ha kunnskaper om de blader i BVN som omhandler i det aktuelle faget
 • Kunne redegøre for og utføre de krav som stilles i det aktuelle faget
 • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområdeInnhold
Grunnleggende innføring i BVN Hvem stiller krav? Krav til planleggingm - Krav til konstruksjoner og  installasjoner - Valg av materialer og utstyr - Krav til og innhold i kontrollrutiner / -skjemaer - Kvalitetsikrinmg egne arbeider som utførende

Varighet
Grunnmodulen og Fagmodulen gjennomføres på ulike måter men standardmodellen er totalt 32 timer i henhold til BVN 12.100 pkt 2 / 32. Andre modeller innebærer kvelds- eller helgeundervisning etter nærmere avtale. Det skal  løses en prosjektoppgave (likner på eksamensoppgaven) som sendes inn elektronisk endt samling for veiledning og forberedelse til eksamen. Oppgaveløsningene tilsvarer totalt sett ca 16 timer. Et alternativt undervisningsopplegg er å gjennomføre modulene via bruk av internett (e-læring) dersom det viser seg mest hensiktsmessig for deg.Pris for kurset

Kursavgift: kr 3500,-
Eksamensavgift til Fagrådet: kr 1320,-
Totalt (Eksl.Våtromsnormen) kr 4820,-

 

NB! Alle kursdeltakere MÅ ha bestilt våtromsnormen (BVN) selv før kurset starter, og fått tildet brukernavn og passord (for BVN på internett) fra Sintef Byggforsk - salgsavdelingen FØR kurset starter. Dette er et krav FFV har satt for å kunne delta på kurs.

For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk enten på mail eller pr. telefon. Se vedlegg som forklaring /bestilling i vedlegget over.

 

Du kan ta med egen pc, nettbrett eller benytte mobiltelefon for å logge deg inn på våtromsnormen under selve kurset.

 


Dokumentasjon etter endt gjennomføring av modulene
Gjennomført grunnmodul og fagmodul gir rett til deltakerbevis. Ved bestått eksamen i Fagmodul utsteder Fagrådet for våtrom et sertifikat med påskrift "Sertifisert fagarbeider".

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

 

 


SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, PB 7073 Majorstua, 0369 Oslo
Telefon: 22 69 51 00, Telefax: 22 69 51 01