Veien til våtromssertifikat - Grunnmodul og Fagmodul (Modul A)

Målgruppe
Personer med svennebrev / fagbrev eller med praksis som kan godkjennes av yrkesopplæringsnemdene for oppmelding til fag/svenneprøve innenfor fagene betong - og murer, byggtapetserer, maler, taktekker, rørlegger, elektro, tømrer og blikkenslager.

Forkunnskaper
Ingen spesielle ut over det som fremgår av Målgruppe over.

Målet med kurset
Etter gjennomført modul skal deltakerne kunne

 • Kunne bruke BVN i praktisk arbeid (via internett på mobil/nettbrett eller pc)
 • Ha fått forståelse av hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid ved oppbygging av våtrom.
 • Vite hvilke krav BVN stiller til planlegging og prosjektering.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller vedrørende koordinering av aktørene.
 • På overordnet nivå og detaljnivå kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike fag mht utførelse.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike installasjoner.
 • Vite hvilke godkjenningsordninger som er sentral i forbindelse med våtrom
 • Vite hvilke krav BVN stiller til kontroll generelt og fukt spesielt
 • Ha kunnskaper om de blader i BVN som omhandler i det aktuelle faget
 • Kunne redegøre for og utføre de krav som stilles i det aktuelle faget
 • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområdeInnhold
Grunnleggende innføring i BVN Hvem stiller krav? Krav til planlegging - Krav til konstruksjoner og  installasjoner - Valg av materialer og utstyr - Krav til og innhold i kontrollrutiner / -skjemaer - Kvalitetsikrinmg egne arbeider som utførende

Varighet
Grunnmodulen og Fagmodulen gjennomføres på ulike måter i henhold til BVN 12.100 pkt 2 / 32. Andre modeller innebærer kvelds- eller helgeundervisning etter nærmere avtale. Det skal  løses en e-lærings quiz basert modul (likner på eksamensoppgaven) som forberedelse til eksamen.  Et alternativt undervisningsopplegg er å gjennomføre modulene webbasert (e-læring) dersom det viser seg mest hensiktsmessig for deg.Pris for kurset

Kursavgift: kr 3500,-
Eksamensavgift til Fagrådet: kr 1320,-
Totalt (Eksl.Våtromsnormen) kr 4820,-

 

NB! Alle kursdeltakere MÅ ha bestilt våtromsnormen (BVN) selv før kurset starter, og fått tildet brukernavn og passord (for BVN på internett) fra Sintef Byggforsk - salgsavdelingen FØR kurset starter. Dette er et krav FFV har satt for å kunne delta på kurs.

For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk enten på mail eller pr. telefon. Se vedlegg som forklaring /bestilling i vedlegget over.

 

Deltaker må disponere egen pc (laptop, nettbrett eller benytte mobiltelefon for å logge deg inn på våtromsnormen under selve kurset.

 


Dokumentasjon etter endt gjennomføring av modulene
Gjennomført grunnmodul og fagmodul gir rett til deltakerbevis. Ved bestått eksamen i Fagmodul utsteder Fagrådet for våtrom et sertifikat med påskrift "Sertifisert fagarbeider".

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

 

 


SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, PB 7073 Majorstua, 0369 Oslo
Telefon: 22 69 51 00, Telefax: 22 69 51 01